Ngân hàng Phương Đông

 • Trụ sở chính: Số 41- 45 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM
 • Số điện thoại: 083 8220 960 và 083 8220 961
 • Số Fax: 083 8220 963
 • Website: www.ocb.com.vn
 • Email: dvkh@ocb.com.vn
 • Telex:
 • Swift Code:
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Phương Đông
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại các tỉnh thành