Ngân hàng Phương Đông

  • Trụ sở chính: Số 41- 45 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM
  • Số điện thoại: 083 8220 960 và 083 8220 961
  • Số Fax: 083 8220 963
  • Website: www.ocb.com.vn
  • Email: dvkh@ocb.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code:

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại các tỉnh thành