Chi nhánh Oricombank Quảng Ngãi

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oricombank Quảng Ngãi


  • Thành Phố Quảng Ngãi
  • Chi nhánh Quảng Ngãi

    134 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Quảng Ngãi