Ngân hàng Oricombank Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.