Chi nhánh Oricombank Vĩnh Long

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oricombank Vĩnh Long


  • Thành Phố Vĩnh Long
  • Chi nhánh Vĩnh Long

    81-83 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Vĩnh Long