Ngân hàng Oricombank Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • Chi nhánh Vĩnh Long

    81-83 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long