Chi nhánh Oricombank Sóc Trăng

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oricombank Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • Chi nhánh Sóc Trăng

    Số 53 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Sóc Trăng