Ngân hàng Oricombank Chi nhánh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: Số 53 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  • Số điện thoại: 0299 3827 222
  • Số Fax: 0299 3620 198
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Sóc Trăng

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Sóc Trăng


Các chi nhánh khác