Ngân hàng Oricombank Chi nhánh Bạc Liêu

  • Địa chỉ: 442 Đường Trần Phú, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại: 0291 3829 985
  • Số Fax: 0291 3954 917
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Bạc Liêu

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bạc Liêu


Các chi nhánh khác