Chi nhánh Oricombank Đồng Tháp

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Đồng Tháp. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cao Lãnh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oricombank Đồng Tháp


  • Thành Phố Cao Lãnh
  • Chi nhánh Đồng Tháp

    158-160 Nguyễn Huệ, P.2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Đồng Tháp