Chi nhánh Oricombank Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Oricombank Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • Chi nhánh Khánh Hòa

    Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Khánh Hòa