Ngân hàng Oricombank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • Chi nhánh Khánh Hòa

    Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa