Ngân hàng Oricombank Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.

  • Chi nhánh Nghệ An

    07 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.