Ngân hàng Oricombank Huyện Đức Hòa Long An

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Hòa.