Ngân hàng Oricombank Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

  • Chi nhánh Thủ Đức

    Số 751A Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh