Ngân hàng Oricombank Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Phú.

  • PGD Tân Phú

    915 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh