Ngân hàng Oricombank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.

  • PGD Quận 8

    8152 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh