Ngân hàng Oricombank Quận 7 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 7.

  • PGD Phú Mỹ Hưng

    D2-20 Lô R19-1 Khu phố Mỹ Toàn 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh

  • Chi nhánh Tân Thuận

    252A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh