Ngân hàng Oricombank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.