Ngân hàng Oricombank Quận 3 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 3.