Ngân hàng Oricombank Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.

  • PGD Quận 11

    248-250 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh