Ngân hàng Oricombank Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.

  • PGD Sài Gòn

    442 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • PGD Đào Duy Từ

    279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • PGD Lý Thường Kiệt

    268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh