Ngân hàng Oricombank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.

  • PGD Bình Tân

    Số 81 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh