Ngân hàng Oricombank Thị Xã Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Vị Thanh.

  • Chi nhánh Hậu Giang

    33 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang