Ngân hàng Oricombank Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Biên Hòa.

  • PGD Tân Hiệp

    Lô 25, 26 Đồng Khởi, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  • PGD Biên Hòa

    71 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  • Chi nhánh Đồng Nai

    Số 101/504 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.