Ngân hàng Oricombank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • PGD Thanh Khê

    143 Điện Biên Phủ, Phường Chính Giáng, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.