Ngân hàng Oricombank Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • PGD Sơn Trà

    1011 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.