Ngân hàng Oricombank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

  • PGD Đống Đa

    05 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

  • PGD Núi Thành

    169G Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

  • Chi nhánh Trung Việt

    34-36 Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.