Ngân hàng Oricombank Quận Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

  • PGD Thốt Nốt

    72 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ