Ngân hàng Oricombank Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

  • PGD Phước Thới

    Số 33/F, Ấp Thới Đông,P. Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ