Ngân hàng Oricombank Thành Phố Cà Mau Cà Mau

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cà Mau.