Ngân hàng Oricombank Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thủ Dầu Một.

  • Chi nhánh Bình Dương

    233 KP2, Đại lộ Bình dương, Phường Phú Thọ, Thị Xã Thủ dầu Một,Tỉnh Bình Dương