Ngân hàng Oricombank Huyện Hồng Dân Bạc Liêu

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hồng Dân.

  • PGD Hồng Dân

    74 Chu Văn An, Khu 1A, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu