Ngân hàng Oricombank Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vũng Tầu.