Ngân hàng Oricombank Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • Chi nhánh An Giang

    54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang