Ngân hàng Oricombank Thị Xã Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.

  • PGD Châu Đốc

    76-78 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang