Ngân hàng Oricombank PGD Hải Châu

  • Địa chỉ: 92 Đường Chi Lăng, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  • Số điện thoại: 0236 3866 999
  • Số Fax: 0236 3866 998
Hiển thị bản đồ đến PGD Hải Châu

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Châu


Các chi nhánh khác