ATM ngân hàng Oricombank tại Sóc Trăng

ATM Ngân hàng Phương Đông tại Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm