ATM ngân hàng Oricombank tại Cần Thơ

  • 01 Đường Ba tháng Hai

    01 Đường Ba tháng Hai, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ.

ATM Ngân hàng Phương Đông tại Cần Thơ

Quận Ninh Kiều 1 địa điểm