Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Hải Phòng

Ngân hàng Phương Đông có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 1 địa điểm, ...

  • Quận Ngô Quyền
  • Chi nhánh Hải Phòng

    83 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại quận/huyện của Hải Phòng